Kontakt

Adress:
Anders Ruud
Färs Riksteaterförening
Sövdeborgsvägen 38A
27596 Sövde

Telefon: 0416-161 18, 0761-99 49 54
E-post: fars.tf@riksteatern.se